Vägstål från Olofsfors

    Från och med hösten 2015 så kommer Entrack sälja vägstålsprodukter från stålproducenten Olofsfors AB. Olofsfors har många års erfarenhet av vägstål och har under senare år även lanserat en ny serie av stål som saluförs under märket Sharq. Det som skiljer Sharq från traditionella vägstål är livslängden. Med hög hårdhet i kombination med bibehållen seghet, har tester som gjorts visat en ökad livslängd på ca 40% i jämförelse med traditionella vägstål.

     

    Sharq vägstålsprodukter är även ett bra val ur miljöperspektiv då total stålförbrukning minskar och en mindre mängd stålrester sprids längs vägarna.