Små

    Furukawas små hydraulhammare har tagits fram tillsammans med det tekniska universitet i Tokyo. En helt ny hammare med låg ljudnivå samt lite vibrationer har tagits fram och som dessutom är lättservad tack vare de gummiförsedda servicepunkterna i det helt slutna höljet, en patenterad spettlåsning har även den sänkt ljudnivån med sju decibel.