Asfaltsskärare

    MITO asfaltsskärare finns till de flesta förekommande fästen på den svenska marknaden och tillverkas med slitskiva i Hardox450 och ett lagrat nav.