Ombyggnadsfästen

    Fästen att svetsa på redskap när de är slitna eller om det behövs byta sort, för att passa de vanligaste tillverkarnas redskapsfästen så följer vi direktiven i "Nordisk Standard"