Robi

    Robi demoleringsredskap tillverkas av finska Ramtec som har sin tillverkning i Lahtis. Ramtec har lång historik inom demoleringsbranchen och tillverkade tidigare Rammer.