Kamstål

    Kamstål användes ursprungligen till att svetsa på kammarna på bandschaktarnas bandplattor, men används idag även som slitribbor i gallerskopor samt som extra slitskydd på olika områden där det önskas. Stålen säljs i tre meters längder och har en hårdhet på 500 HB (Brinell).