Gaffelhållare Last 51 mm Vänster KingMet 55 - Entrack